Syndyk Kopahaus SA sprzeda z wolnej ręki

[ Sprzedam ] Działki i grunty

Zakońoczne
Cena 14 000,00 zł
Wygasa Zakończone ( niedz 19 grud 2021 05:44:40 )
Kontakt Wyślij wiadomość
798970044
biuro@netinterpress.pl
Miejscowość Kórnik (Zachodniopomorskie)
Wszystkie ogłoszenia użytkownika


43 0
  • Ilość

    1

  • Stan

    Używany


Syndyk  KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS S.A. w upadłości likwidacyjnej  

ogłasza  pisemny przetarg  na sprzedaż  z wolnej ręki

1.udziału w wysokości 8/92 części  w nieruchomości gruntowej niezabudowanej  położonej w  Borówcu, gm.Kórnik  dz. nr 342/31 , KW PO1D/00044653/4  za cenę nie niższą niż:  14.000,00 złotych netto ( czternaście tysięcy złotych).

 

Oferty składać należy do dnia 03.12.2021r., na adres  syndyka  (71-450 Szczecin, ul. Chopina 22 ) jak i Sędziego Komisarza ( Sąd Rejonowy Szczecin Centrum   XII Wydział Gospodarczy, 70-231 Szczecin ul. Narutowicza 19) z podaniem sygnatury akt XII  GUp 33/15 z dopiskiem oferta zakupu udziału w nieruchomości oraz wskazaniem nr KW.,

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium przez oferenta na rachunek bankowy Korporacji Budowlanej KOPAHAUS S.A w upadłości likwidacyjnej prowadzony w Alior Bank nr PL 49 2490 0005 0000 4600 6105 5903, Kod SWIFT banku: ALBPPLPW, w  wysokości 10% ceny sprzedaży netto  z dopiskiem „Wadium – Przetarg XII GUp 33/15”

 

Oferent winien złożyć dodatkowo pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości oraz potwierdzenie uiszczenia wadium.

 

Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawierania umowy  bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Koszty transakcji ponosi  Kupujący.

Syndyk zastrzega sobie prawo do rozpatrywania tylko takich ofert, które złożone zostaną w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i Sędziego Komisarza.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny oraz wyboru oferty , czy też unieważnienia przetargu .

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży dostępne są  w siedzibie syndyka Szczecin 71-450, ul. Chopina 22 , tel.  501 165 656 , 798 970 044, rf.syndyk@gmail.compokaż trasę z:
do Kórnik , Kórnik


Inne ogłoszenia

Zapisz się na newsletter