Syndyk masy upadłości Grzegorza Babija w upadłości

[ Sprzedam ] Usługi

Cena 4 216,00 zł
Wygasa tydzień ( czw 18 mar 2021 06:19:32 )
Kontakt Wyślij wiadomość
226394555
biuro@netinterpress.pl
Miejscowość Ząbki (Mazowieckie)
Wszystkie ogłoszenia użytkownika


25 0
  • Ilość

    1

  • Stan

    Używany


Syndyk masy upadłości Grzegorza Babija w upadłości, zamieszkałego w Ząbkach, zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, z obligatoryjną opcją aukcji, na sprzedaż należności wchodzących w skład masy upadłości.

Cena wywoławcza: 4.216,50 zł (słownie: cztery tysiące dwieście szesnaście złotych i pięćdziesiąt groszy).

Szczegółowe informacje na temat sprzedawanych należności można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości Grzegorza Babija w upadłości, zamieszkałego w Ząbkach, mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Z „Opinią” z dnia 8 maja 2020 r., sporządzoną przez biegłego sądowego, można zapoznać się w dzień powszedni (tzn. od poniedziałku do piątku), w biurze syndyka, po uprzednim telefonicznym (tel. 22 639 45 55) umówieniu się na termin wizyty, oraz w aktach sprawy o sygn. XIX GUp 1202/19, w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w regulaminie konkursu ofert, muszą być - pod rygorem odrzucenia - złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2021 r., w biurze syndyka masy upadłości Grzegorza Babija w upadłości, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, dokonać wpłaty wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Grzegorza Babija w upadłości.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 9 marca 2021 r., godz. 13:00, w biurze syndyka masy upadłości Grzegorza Babija w upadłości, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Regulamin konkursu ofert zamieszczony jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl oraz dostępny w biurze syndyka.pokaż trasę z:
do syndycy.com.pl , Ząbki


Inne ogłoszenia

Zapisz się na newsletter